Turundot 2.0: kehitämme toimintaamme
1.11.2019

Käynnistimme kehittämishankkeen! Talvi-Maaria on siirtynyt täysipäiväisesti yrittäjän tehtäviin ja vie Turundotia kohti uusia toiminnallisia ulottuvuuksia. Olemme saaneet hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Nyt tehdään digi-sukellus ja heitetään verkkoja kansainvälisille vesille.

“Turundot 2.0” -nimen saaneen projektin taustalla on halumme kansainvälistää toimintaamme ja kehittää toimintakonseptiamme niin koulutustoiminnan, taiteilijatoiminnan kuin tuottajatoiminnan kohdalla.

Muutokseen haluamme panostaa ympäristöystävällisyyttä ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja omat resurssit huomioiden. Tämä yhtälö on mahdollista ratkaista, jos kehitämme toimintaamme enemmän paikkariippumattomaksi, ja työaikasidonnaisesta ansaintalogiikasta siirrytään jakelumalliin perustuvaan ansaintalogiikkaan. Nämä kuuluvatkin kehittämishankkeen keskeisiin tavoitteisiin.

Yksi kehittämistoimenpiteistämme sai nimen “digi-dive”, joka on yksi projektin läpileikkaavista teemoista: lisätään digitaalisuusastetta toiminnan kaikilla osa-alueilla sekä tutkitaan mikä on mahdollista ja miten mahdoton tehdään mahdolliseksi digitaalisessa jakelussa. Tavoitteemme on kartoittaa ja jalostaa uusia meille sopivia palvelukonsepteja: streaming-konsertit, digitaaliset koulutuspolut, virtuaaliset äänivalmennus-workshopit ja taiteilijapalvelut...

Kansainvälisyys puolestaan on tärkeää laajemman asiakas- ja yleisöpohjan löytämiseksi. Turundot Oy:n tuotteet ja palvelut on suunnattu pääsääntöisesti rajalliselle markkinasegmentille, joten jos niiden volyymia nostetaan, täytyy siirtää katseet Eurooppaan ja koko maailmaan. Tuotteille – niiden tason pysyessä korkeana – löytyy näkemyksemme mukaan kysyntää, mutta tuotteet tulee suunnata laajalle alueelle.

Hanke jatkuu syksyyn 2020 asti. Etelä-Savon Ely-keskus myönsi hankkeelle kehittämisavustusta, jonka rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png